Ngày 05/04/2017, Duracons tiến hành đổ bê tông dầm sàn tầng 8 Dự án Alma Resort