Ngày 24/02/2017, Duracons tiến hành đổ bê tông dầm sàn tầng 5 Dự án Alma Resort