Dự án: Chung cư 4S – II

Địa chỉ: P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH XD Thành Trường Lộc

Gói thầu: Thi công kết cấu phần ngầm Tòa nhà

Giá trị hợp đồng: 12.000.000.000 VNĐ