Dự án: Nhà máy Shell VN

Địa chỉ: Nhà máy Shell, KCN Gò Dầu, H.Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Shell Việt Nam

Gói thầu: Cải tạo đường nội bộ, phòng thư giản, nhà vệ sinh

Giá trị hợp đồng: 744.276.254 VNĐ