English Vietnamese

Category: 2008

Nhà máy Bosch

Dự án: Nhà máy Bosch Địa chỉ: Đường 01 KCN Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai Chủ đầu tư: Công ty...

Xem tiếp

Cửa Lò golf resort

Dự án: Cửa Lò Golf resort Địa chỉ: Đường Bình Minh, TX.Cửa Lò, Nghệ An Chủ đầu tư: Công ty CP Golf...

Xem tiếp