English Vietnamese

Category: Giới thiệu

Chính sách quản lý chất lượng

DURACONS đã xây dựng và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng  theo ISO 9001 : 2015. Chúng tôi đã  tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh tại công ty và trên các công trường xây dựng của DURACONS. Mọi nhân viên của DURACONS...

Xem tiếp
  • 1
  • 2