Ngày 12/01/2017, Duracons đã tiến hành đổ bê tông dầm sàn tầng 4 – Dự án Alma Resort.