1.    Tên đăng ký         : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VỮNG BỀN.
2.    Tên giao dịch        : DURACONS CO., LTD
3.    Thông tin liên hệ:

Văn phòng Công ty

 • Địa chỉ             : 02 BIS, Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • Điện thoại       : 0901 55555 68
 • Fax                  : ( 84.28 ) 6264 3197
 • E – Mail          : info@duracon.com.vn
 • Website           : www.duracons.com.vn
 • Người liên hệ  : ông LÊ ĐÌNH PHÁP   Chức vụ: Tổng giám đốc

4.    Hệ thống quản lý chất lượng :  ISO 9001 : 2015
5.    Vốn điều lệ: 350.000.000.000 (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
6.    Ngân hàng giao dịch

 • Tên ngân hàng    : MBBank – chi nhánh Bến Thành
 • Số tài khoản    : 1461100165008
 • Tên ngân hàng    : BIDV – chi nhánh Chợ Lớn.
 • Số tài khoản    : 14110000051087
 • Tên ngân hàng    : TECHCOMBANK – chi nhánh Chợ Lớn.
 • Số tài khoản    : 11422490479027

7.    Lĩnh vực hoạt động

 • Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Xây dựng hạ tầng giao thông, thuỷ lợi
 • Lắp đặt trang thiết bị công trình xây dựng
 • Sửa chữa trang trí nội thất
 • Cho thuê thiết bị xây dựng.
 • Mua bán vật liệu xây dựng.
 • Kinh doanh vận tải
 • Kinh doanh bất động sản.
 • ……………………