Dự án: Nhà ở kết hợp văn phòng Công ty TNHH MTV Viện Gút

Địa chỉ: 13A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Viện Gút

Gói thầu: Thi công phần thô và hoàn thiện

Giá trị hợp đồng: 10.200.000.000 VNĐ