Dự án: Mở rộng khu vực xuất hàng công ty TNHH DKSH Việt Nam

Địa chỉ: 23 Đường Độc Lập KCN VSIP 1, H.Thuận An, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Gói thầu: Mở rộng khu xuất hàng của nhà kho

Giá trị hợp đồng: 5.102.282.865 VNĐ