Dự án: Nhà xưởng Thăng Uy

Địa chỉ: KCN Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Thăng Uy

Gói thầu: Thi công phần thô, hoàn thiện.

Giá trị hợp đồng: 5.500.000.000 VNĐ