Dự án: Shell Gò Dầu

Địa chỉ: Nhà máy Shell Gò Dầu – KCN Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư:  Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cát Linh

Gói thầu: Xây dựng phòng chống ồn và Hệ thống cơ điện.

Giá trị hợp đồng: 3.452.972.857 VNĐ