Dự án: Shell Jupiter

Địa chỉ: Nhà máy Shell, KCN Gò Dầu, H.Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Shell Việt Nam

Gói thầu: Xây dựng và hệ thống cơ điện

Giá trị hợp đồng: 3.452.972.857 VNĐ