Dự án: Nhà máy Shell VN

Địa chỉ: Nhà máy Shell, KCN Gò Dầu, H.Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Shell Việt Nam

Gói thầu: Thi công mở rộng bãi xuất hàng – Nhà máy Shell VN

Giá trị hợp đồng: 277.644.961 VNĐ