Dự án: Trung thâm thể dục thẩm mỹ

Địa chỉ: 291 Cách mạng tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TMDVXD Tâm Quang Lan

Gói thầu: Xây mới khu nhà hàng

Giá trị hợp đồng: 2.800.000.000 VNĐ