Dự án: Trung tâm thương mại Đồng Phú

Địa chỉ: H.Đồng Phú, Bình Phước

Chủ đầu tư: Công ty TNHH XDTM Vạn Hạnh

Gói thầu: Thi công nhà lồng chợ và các Kios

Giá trị hợp đồng: 7.800.000.000 VNĐ