Dự án: Nhà văn phòng nhà máy Domool

Địa chỉ: Q.Tân Uyên, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Domool

Gói thầu: Thi công phần thô và hoàn thiện.

Giá trị hợp đồng: 2.200.000.000 VNĐ